ללמוד לעוף

siziphus

Member
מקצה העולם
אלייך
לטבוע בגופך
לשקוע בנקבייך

כמו עיט
על טרפו
דרור
אל
חופשיותו

לטעום אותך
מתיקותך מליחותך
לטבוע בך
ולו לרגע

 
למעלה